Hoa Lụa Phương Thảo

Hoa cắm bình

Bình hoa hồng trà cúc - HCB320

Mã sản phẩm: HCB320 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa hồng, hoa trà, hoa cúc Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 45cm rộng 35cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

800.000₫

Bình hoa hồng trắng - HCB319

Mã sản phẩm: HCB319 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa hồng trắng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 50cm rộng 35cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

950.000₫

Bình hoa trà mẫu 2 - HCB318

Mã sản phẩm: HCB318 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa trà Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước 80cao cm rộng 45cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

1.200.000₫

Bình hoa trà mẫu 1 - HCB317

Mã sản phẩm: HCB317 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa trà Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 50 cm rộng 40cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

880.000₫

Bình hoa sen hồng - HCB316

Mã sản phẩm: HCB316 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa sen hồng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 50cm rộng 40 cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

950.000₫

Hoa mộc lan vàng - HCB315

Mã sản phẩm: HCB315 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa mộc lan vàng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 85cm rộng 45cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

1.200.000₫

Bình hoa lan hồ điệp dáng rủ - HCB314

Mã sản phẩm: HCB314 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa lan hồ điệp tím Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 50cm rộng 40 cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

650.000₫

Hoa lan vũ nữ - HCB313

Mã sản phẩm: HCB313 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa lan vũ nữ Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 45cm rộng 30cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

680.000₫

Bình lan hồ điệp - HCB312

Mã sản phẩm: HCB312 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa lan hồ điệp các màu, ngoài ra có thể nhận cắm theo yêu cầu của khách hàng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 70 cm rộng 45cm Sử dụng:...

900.000₫

Bình hoa hồng - HCB311

Mã sản phẩm: HCB311 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa hồng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 85cm rộng 45cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

850.000₫

Bình hoa trà - HCB310

Mã sản phẩm: HCB310 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa trà Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 45 cm rộng 35cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

750.000₫

Bình hoa hồng Đà Lạt - HCB309

Mã sản phẩm: HCB309 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa hồng Đà Lạt Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 60cm rộng 40cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

900.000₫

Bình hoa hồng vàng - HCB308

Mã sản phẩm: HCB308 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa hồng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 85cm rộng 45 cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

1.100.000₫

Hoa hồng nhung - HCB307

Mã sản phẩm: HCB307 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa hồng nhung Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 90cm rộng 45cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

1.200.000₫

Bình hoa trà - HCB306

Mã sản phẩm: HCB306 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa trà, hoa hồng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 95cm rộng 50cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

1.450.000₫

Bình hoa hồng nhung - HCB305

Mã sản phẩm: HCB305 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa hồng nhung Chất liệu: Hoa lụa nhung Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 90cm rộng 45cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

1.350.000₫

Bình hoa trà cúc - HCB304

Mã sản phẩm: HCB304 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa trà, hoa cúc Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 80cm rộng 35cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

880.000₫

Bình hoa đồng tiền - HCB303

Mã sản phẩm: HCB303 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa đồng tiền Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 40cm rộng 30cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

700.000₫

Bình hoa trà - HCB302

Mã sản phẩm: HCB302 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa trà Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 45cm rộng 30cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

670.000₫

Bình hoa cúc -HCB301

Mã sản phẩm: HCB301 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa cúc Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 75cm rộng 30cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

780.000₫

Hoa cát tường - HCB300

Mã sản phẩm: HCB300 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa cát tường Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 65cm rộng 30cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

680.000₫

Bình hoa cát tường - HCB299

Mã sản phẩm: HCB299 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa cát tường Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 100cm rộng 60cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

1.950.000₫

Bình hoa cẩm chướng - HCB298

Mã sản phẩm: HCB298 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa cẩm chướng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 75cm rộng 35 cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

1.200.000₫

Hoa trà - HCB297

Mã sản phẩm: HCB297 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa trà đỏ Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 80cm rộng 35cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

950.000₫

Bình hoa hồng HCB296

Mã sản phẩm: HCB296 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa hồng trắng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 40 cm rộng 30 cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

650.000₫

Bình hoa hồng HĐS02

Mã sản phẩm: HĐS02 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa hồng vàng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 75 cm rộng 35 cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

1.650.000₫

Bình hoa cẩm chướng HCB292

Mã sản phẩm: HCB292 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa cẩm chướng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao cm rộng cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

Liên hệ

Bình hoa mộc lan HCB291

Mã sản phẩm: HCB291 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa mộc lan Chất liệu: Hoa cao su Kích thước: Hoa lụa kích thước cao cm rộng cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

Liên hệ

Bình hoa mộc lan HCB290

Mã sản phẩm: HCB290 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa mộc lan Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao cm rộng cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, đại sảnh

Liên hệ

Tin tức nổi bật

 Mỗi loài hoa mang một thông điệp ý nghĩa mà bạn dành tặng cho người thân. Hoa lụa Phương Thảo xin giới thiệu ý nghĩa một số loài hoa thông dụng trong cuộc sống hàng ngày tới các bạn....

Đã từ lâu, hoa giả được rất nhiều người lựa chọn để trang trí cho không gian nhà mình không chỉ bởi nó đẹp mà còn sử dụng được lâu và đặc bi��t hơn đó là đem lại sự sang trọng. Nhưng mua...

Cửa tiệm thức uống của bạn đã thực sự thu hút khách hàng?

Bạn có thể đặt niềm tin vào hoa giả! Tôi tin chắc vào điều đó.

Tết ngày càng đến dần, bạn đã lựa chọn trang trí nhà chưa? Trang trí bằng hoa giả ngày tết, hoa lụa ngày tết đẹp như thật tại Phương Thảo.

Sử dụng những cây giả trang trí tiểu cảnh rất thích hợp với những người muốn làm tinh tế hơn ở không gian nhỏ của mình.

Để làm ra một chậu cây giả trang trí đẹp trong nhà về kết cấu, màu sắc, kiểu dáng,… đều mất rất nhiều công sức và thời gian.