Hoa Lụa Phương Thảo

Hoa để bàn nhỏ

Hoa hồng - HĐBN176

Mã sản phẩm: HĐBN176 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa hồng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 35cm rộng 20 cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

270.000₫

Nụ hồng nhí - HĐBN175

Mã sản phẩm: HĐBN175 Bình hoa ( Hoa giả) : Nụ hồng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 12cm rộng 10cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

90.000₫

Hoa cúc - HĐBN173

Mã sản phẩm: HĐBN173 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa cúc Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao cm rộng cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

80.000₫

Hoa cúc - HĐBN172

Mã sản phẩm: HĐBN172 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa cúc Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 25 cm rộng 20cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

200.000₫

Hoa cúc xanh - HĐBN171

Mã sản phẩm: HĐBN171 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa cúc xanh Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 25 cm rộng 15cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

200.000₫

Hoa cúc - HĐBN169

Mã sản phẩm: HĐBN169 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa cúc Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 25cm rộng 20cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

200.000₫

Hoa cúc - HĐBN167

Mã sản phẩm: HĐBN167 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa cúc Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 25 cm rộng 20 cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

300.000₫

Hoa - HĐBN165

Mã sản phẩm: HĐBN165 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 25cm rộng 20 cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

200.000₫

Hoa hồng - HĐBN163

Mã sản phẩm: HĐBN163 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa hồng,... Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 20 cm rộng 18cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

150.000₫

Hoa để bàn nhỏ - HĐBN160

Mã sản phẩm: HĐBN160 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa trà, cẩm chướng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 25cm rộng 18cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

280.000₫

Hoa cúc - HĐBN159

Mã sản phẩm: HĐBN159 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa cúc Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 25cm rộng 20 cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

150.000₫

Hoa hồng trắng - HĐBN158

Mã sản phẩm: HĐBN158 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa hồng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 35cm rộng 20cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

350.000₫

Hoa hồng - HĐBN157

Mã sản phẩm: HĐBN157 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa hồng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 35 cm rộng 20cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

350.000₫

Hoa để bàn nhỏ - HĐBN156

Mã sản phẩm: HĐBN156 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa trà, cẩm chướng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 30cm rộng 22 cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

280.000₫

Hoa hồng - HĐBN154

Mã sản phẩm: HĐBN154 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa hồng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 35cm rộng 23cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

380.000₫

Hoa hướng dương - HĐBN152

Mã sản phẩm: HĐBN152 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa hướng dương Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 30cm rộng 22cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

300.000₫

Hoa hồng - HĐBN151

Mã sản phẩm: HĐBN151 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa trà, hoa hồng,... Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 25cm rộng 20cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

320.000₫

Hoa hồng tím - HĐBN150

Mã sản phẩm: HĐBN150 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa hồng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 30 cm rộng 22 cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

250.000₫

Hoa hồng - HĐBN149

Mã sản phẩm: HĐBN149 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa hồng,... Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 20cm rộng 16 cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

120.000₫

Hoa các loại - HĐBN148

Mã sản phẩm: HĐBN148 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa trà, hoa cúc, hoa hồng,... Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao 18 cm rộng 12 cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn...

100.000₫

Hoa các loại - HĐBN147

Mã sản phẩm: HĐBN147 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa trà, hoa cúc, hoa hồng,... Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao cm rộng cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,......

Liên hệ

Hoa để bàn nhỏ - HĐBN146

Mã sản phẩm: HĐBN146 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa trà, hoa cúc, hoa hồng,... Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao cm rộng cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,......

Liên hệ

Hoa để bàn nhỏ - HĐBN145

Mã sản phẩm: HĐBN145 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao cm rộng cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

Liên hệ

Hoa hướng dương - HĐBN144

Mã sản phẩm: HĐBN144 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa hướng dương Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao cm rộng cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

Liên hệ

Hoa cẩm tú cầu - HĐBN143

Mã sản phẩm: HĐBN143 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa cẩm tú cầu Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao cm rộng cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

Liên hệ

Hoa hồng - HĐBN142

Mã sản phẩm: HĐBN142 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao cm rộng cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

Liên hệ

Hoa trà - HĐBN141

Mã sản phẩm: HĐBN141 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa trà hồng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao cm rộng cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

Liên hệ

Hoa hồng - HĐBN139

Mã sản phẩm: HĐBN139 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa hồng trắng, xanh Chất liệu: Hoa nhựa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao cm rộng cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

Liên hệ

Hoa hồng nhung - HĐBN140

Mã sản phẩm: HĐBN140 Bình hoa ( Hoa giả) : Hoa hồng nhung Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Hoa lụa kích thước cao cm rộng cm Sử dụng: Trang trí phong khách, phòng làm việc, phòng đọc sách, bàn trang điểm,...

Liên hệ

Tin tức nổi bật

Vẻ đẹp của hoa và lễ hội tình yêu rất hài hòa, vì vậy hoa là món quà không thể thiếu được ở buổi kỷ niệm ngày cưới nhưng kỷ niệm mỗi...

Nếu bạn muốn trang trí cho gia đình mình theo phong cách tinh tế, hiện đại và sang trọng thì hoa lụa trang trí sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Màu sắc nhẹ nhàng của...

Trong những năm gần đây, hoa giả đã trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho không gian của nhiều gia đình, từ phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, hay tại các tiền sảnh nhà hàng, khách sạn, hội...

 Mỗi loài hoa mang một thông điệp ý nghĩa mà bạn dành tặng cho người thân. Hoa lụa Phương Thảo xin giới thiệu ý nghĩa một số loài hoa thông dụng trong cuộc sống hàng ngày tới các bạn....

Đã từ lâu, hoa giả được rất nhiều người lựa chọn để trang trí cho không gian nhà mình không chỉ bởi nó đẹp mà còn sử dụng được lâu và đặc biệt hơn đó là đem lại sự sang trọng. Nhưng mua...

Cửa tiệm thức uống của bạn đã thực sự thu hút khách hàng?

Bạn có thể đặt niềm tin vào hoa giả! Tôi tin chắc vào điều đó.

Tết ngày càng đến dần, bạn đã lựa chọn trang trí nhà chưa? Trang trí bằng hoa giả ngày tết, hoa lụa ngày tết đẹp như thật tại Phương Thảo.

Sử dụng những cây giả trang trí tiểu cảnh rất thích hợp với những người muốn làm tinh tế hơn ở không gian nhỏ của mình.