Hồng thơm là loại hoa cắm trong nhà rất tốt. Hương hoa giúp con người được thư giãn, cảm thấy thỏa mái sau mỗi ngày làm vất vả.