Hoa loa kèn là biểu tượng của hoa tháng 4. Hoa loa kèn thể hiện sự tinh khôi trong trẻo. Chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một số kiểu cắm dùng để trang trí trong nhà:

 

Kiểu 1:

Kiểu 2:

Kiểu 3:

 

Kiểu 4: