Hoa Lụa Phương Thảo

Hoa đại sảnh

Bình hoa diên vĩ - HĐS28

Mã sản phẩm: HĐS28 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa diên vĩ Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Kích thước cao m cm rộng cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh...

Liên hệ

Bình hoa địa lan - HĐS27

Mã sản phẩm: HĐS27 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa địa lan Chất liệu: Hoa cao su Kích thước: Kích thước cao m cm rộng cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh...

Liên hệ

Bình hoa lan - HĐS26

Mã sản phẩm: HĐS26 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa lan vàng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Kích thước cao m cm rộng cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh...

Liên hệ

Hoa đại sảnh - HĐS25

Mã sản phẩm: HĐS25 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa hồng, hoa hồng môn Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Kích thước cao m cm rộng cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại...

Liên hệ

bình hoa lan hồ điệp - HĐS24

Mã sản phẩm: HĐS24 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa địa lan Chất liệu: Hoa cao su Kích thước: Kích thước cao m cm rộng cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh...

Liên hệ

Bình hoa mộc lan - HĐS23

Mã sản phẩm: HĐS23 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa mộc lan Chất liệu: Hoa cao su Kích thước: Kích thước cao m cm rộng cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh...

Liên hệ

Bình hoa địa lan - HĐS22

Mã sản phẩm: HĐS22 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa địa lan Chất liệu: Hoa cao su Kích thước: Kích thước cao m cm rộng cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh...

Liên hệ

Bình hoa sen - HĐS21

Mã sản phẩm: HĐS21 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa sen Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Kích thước cao m cm rộng cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh...

Liên hệ

Bình hoa hồng - HĐS20

Mã sản phẩm: HĐS20 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa hồng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Kích thước cao m cm rộng cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh...

Liên hệ

Bình hoa hồng - HĐS19

Mã sản phẩm: HĐS19 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa mộc lan, hoa hồng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Kích thước cao m cm rộng cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh...

Liên hệ

Bình địa lan - HĐS18

Mã sản phẩm: HĐS18 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa mẫu đơn Chất liệu: Hoa cao su Kích thước: Kích thước cao m cm rộng cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh...

Liên hệ

Bình lan vũ nữ - HĐS17

Mã sản phẩm: HĐS17 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa lan vũ nữ Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Kích thước cao m cm rộng cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh...

Liên hệ

Bình hoa trà - HĐS16

Mã sản phẩm: HĐS16 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa trà Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Kích thước cao 1.4m cm rộng 80cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh...

3.800.000₫

Bình hoa mẫu đơn - HĐS15

Mã sản phẩm: HĐS15 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa mẫu đơn Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Kích thước cao 1.4m cm rộng 60cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh...

2.800.000₫

Bình hoa mộc lan - HĐS14

Mã sản phẩm: HĐS14 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa mộc lan Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Kích thước cao 140cm rộng 65cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh...

3.000.000₫

Bình hoa trà - HĐS13

Mã sản phẩm: HĐS13 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa trà Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Kích thước cao 130cm rộng 50cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh...

2.500.000₫

Bình hoa mộc lan mẫu 2 - HĐS12

Mã sản phẩm: HĐS12 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa mộc lan Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Kích thước cao 120cm rộng 50cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh...

2.900.000₫

Bình hoa mộc lan trắng - HĐS11

Mã sản phẩm: HĐS11 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa mộc lan trắng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Kích thước cao 150cm rộng 50cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh...

3.200.000₫

Bình hoa mộc lan - HĐS10

Mã sản phẩm: HĐS10 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa mộc lan tím, hồng, vàng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Kích thước cao cm rộng cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh......

1.750.000₫

Bình hoa loa kèn - HĐS09

Mã sản phẩm: HĐS09 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa loa kèn trắng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Kích thước cao cm rộng cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh...

Liên hệ

Hoa lan hồ điệp - HĐS08

Mã sản phẩm: HĐS08 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa lan hồ điệp Chất liệu: Hoa cao su Kích thước: Kích thước cao cm rộng cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh...

Liên hệ

Bình hoa lan vũ nữ - HĐS07

Mã sản phẩm: HĐS07 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa lan vũ nữ Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Kích thước cao 1.3m rộng 50cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh...

1.650.000₫

Bình hoa hồng - HĐS06

Mã sản phẩm: HĐS06 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa hồng Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Kích thước cao 1.2m rộng 50cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh...

1.950.000₫

Bình hoa lan - HĐS05

Mã sản phẩm: HĐS05 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa lan Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Kích thước cao 1.4cm rộng 50cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh...

2.450.000₫

Bình hoa đại sảnh - HĐS04

Mã sản phẩm: HĐS04 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa cúc, hoa lan,... Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Kích thước cao 1.2cm rộng 50cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh...

3.450.000₫

Bình hoa hồng nhung - HĐS03

Mã sản phẩm: HĐS03 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa hồng nhung Chất liệu: Hoa lụa Kích thước: Kích thước cao 1.4cm rộng 45cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm việc, đại sảnh...

3.100.000₫

Hoa lan HĐS01

Hoa phong lan - HĐS01 Mã sản phẩm: HĐS01 Bình hoa ( Hoa giả): Hoa lan Chất liệu: Hoa cao su Kích thước: Kích thước cao 150cm rộng 80 cm Sử dụng: Bình hoa sử dụng trang trí cho phòng khách, phòng làm...

6.000.000₫

Tin tức nổi bật

Nếu bạn không biết gì về hoa, bạn phải nghiên cứu trước. Nó mất thời gian, nhưng nó tiết kiệm tiền! Vì vậy, trước khi mua được hoa giả đẹp bạn cần biết hoa thật trông như thế nào. Đến cửa hàng bán...

Tại sao hoa giả trưng bầy trong các siêu thị không được khách hàng lựa chọn. Bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết  dưới đây nhé?

Hoa giả  hay còn gọi là hoa lụa đang là lựa chọn số 1 trong năm nay với ưu điểm màu sắc phong phú, đa dạng về nội dung, nhưng điểm mạnh của hoa giả là giá cả cạnh tranh và...

Ai cũng thích cái đẹp nhất là phụ nữ họ luôn hướng tới những cái đẹp từ quần áo, tóc… đến nhưng vật dụng trang trí trong nhà đặc biệt để cho ngôi nhà bạn luôn ấm áp...

Bạn là người thích hoa nhưng lại ngại chăm sóc vậy tôi khuyên bạn hãy đầu tư một lọ hoa giả bạn không chỉ tiết kiệm tiền cho mình, bạn còn có thể giữ cho ngôi nhà của mình...

Nhân dịp chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, khắp các con đường, tuyến phố ở Hà Nội đang được trang hoàng lộng lẫy bằng những dải cờ hoa rực rỡ.Hòa chung không khí...

Hoa giả hay còn gọi là hoa lụa được làm bằng lụa, nhựa và các vật liệu khác. Ngày nay hoa lụa được sử dụng rộng rãi ở mọ nơi bởi những ưu điểm mà nó đem lại.Hoa lụa...

Với những cây treo hiện đang là xu hướng để trang trí nhà đẹp, thật khó để không bị cuốn vào tất cả những cây xanh đầy cảm hứng. Với sự giúp đỡ của bộ sưu tập cây giả treo của...

Kể từ khi đầu tư mua các cây cảnh giả chúng tôi muốn đảm bảo bạn biết cách chăm sóc chúng và đảm bảo cho chúng luôn trông đẹp nhất. Để làm sạch cây giả  chỉ một chút...